Minunloft-husmodeller

Våra husmodeller skapas för närvarande

MinunLOFT-modellerna kommer att innefatta välplanerade bostäder som är anpassade efter de vanligaste behoven. Modellerna kan enkelt anpassas efter dina önskemål och byggplatsen. Husmodellerna ritas av arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Kaija ja Petri Eerikäinen. Kaija och Petri ritar även vårt mässhus MinunVALO.

Vill du genast vara med och bygga ett nytt innovativt hus? Kontakta oss!

En helt ny, innovativ husbyggnadsteknik

MinunLOFT kommer att ändra uppfattningar om husbyggandet – både arkitektoniskt och byggtekniskt sett. Vi har alltid minst 3,5 meter som standard i rumshöjd och kan förverkliga alla dina drömmar – endast fantasin sätter gränser. Tack vare vår nya, innovativa husbyggnadsteknik blir ditt hem med ren inomhusluft färdigt snabbt och kostnadseffektivt, och hemmet är också mycket energieffektivt. Fördelar med våra hus i stål är också att husen är hållfasta, de tillverkas av obrännbart och slitagebeständigt material och de kan byggas om. MinunLOFT är ett rymligt, förstklassigt, hållfast, hälsosamt och energieffektivt hus som kan anpassas efter de boendes behov.


Läs mer om tekniken för MinunLOFT-hus här

Patenteringen av den stålbyggteknik som MinunLOFT använder pågår som bäst.