Gott även för miljön

Återanvändningen och återvinningen av stål är omfattande och effektiv. Nästan allt material av rivningsstålet återvinns och återvinningen av stål är mer omfattande än den sammanlagda återvinningen av alla andra byggmaterial.

40 % återvunnet stål

Vid ståltillverkningen i Finland står återvunnet stål för cirka 40 procent och även globalt utgör andelen återvunnet rostfritt stål 60 procent. Stål kan återvinnas många gånger utan att dess egenskaper försvagas, vilket innebär att man kan spara material och energi direkt genom att använda återvunnet stål. Tiden under vilken stål kan användas är lång, vilket i sin tur gör att man genom att använda stål också kan spara nya material och energi.

Stålkonstruktioner belastar inte miljön

Färdiga stålkonstruktioner belastar inte miljön, eftersom de varken isolerar eller absorberar föroreningar och fukt. Även om stål lämnas i miljön, omvandlas det senare till samma mineraler som det har tillverkats av. Malmtillgångarna är stora och dessutom kan en effektiv återvinning av stål bromsa upp användningen av naturtillgångar.

Ständig utveckling garanterar kvaliteten

Våra stålfabriker följer miljölagstiftningen och -avtal och miljöstandard ISO 14001. Vår verksamhet styrs fortlöpande av miljökonsekvensbedömningar. Slagg som uppstår som biprodukt vid tillverkningen används vid mark- och vägbyggande, inom betongindustrin och som jordförbättringsmedel. Ämnen som uppstår vid rening av koksgas säljs till den kemiska industrin. Masugns- och koksgaser används på nytt som bränsle på fabriken och avfallsvärme används i sin tur som fjärrvärme i omgivande kommuner.

Mer information får du direkt av oss.

Vår kontaktinformation finns här