MinunLOFT-hus

Ett helt nytt sätt att bygga

Vem av oss skulle inte drömma om ett rymligt hem med högt i tak? Precis sådana är lofthus. Utbudet av lofthus i Finland är dock mycket litet. Enligt undersökningar de senaste åren har rymliga och ljusa rum legat i topp bland finländares boendepreferenser, och loftbostäderna har just de egenskaperna. MinunLOFTs historia tog sin början när Maxim Helle för några år sedan byggde ett hus med stålstomme nära Stockholm åt en av sina bekanta. Maxim är grundare och vd för Hemax Welding, ett företag som tillverkar stålkonstruktioner och utför svetsarbeten, och ville testa stålkonstruktioner i husbyggandet. Under byggandet fick han sig en tanke om att varför man inte ska utnyttja stålkonstruktioner i byggandet i större utsträckning. Stål är ett hårt och hållbart material. Det går snabbt att bygga ett hus med stålstomme, stålkonstruktionerna kan anpassas mycket lätt och det är möjligt att bygga ett hus med 100 % ren inomhusluft. Tanken mognade och tekniken utvecklades. Genom Hemax Welding grundades ett nytt företag, MinunLOFT, och Hemax Welding tillverkar och installerar stålkonstruktionerna för MinunLOFT-husen.

Byggandet av loftbostäder började allmänt när man ville ta i bruk gamla industrilokaler till så låga kostnader som möjligt. MinunLOFT fortsätter idén inom nybyggnation genom att lansera en helt ny och mycket kostnads- och energieffektiv lösning för boende i form av tidlösa, stiliga lofthus i stål. Vi främjar en attitydförändring, där det inte finns några tekniska begränsningar för byggandet, men där man också erbjuds färdiga modeller och lösningar.  ”En gång loft, alltid loft” beskriver väl MinunLOFT-boendet där rummen alltid kan byggas om, trots redan gjorda lösningar.

Alltid ren inomhusluft är bara en av fördelarna med MinunLOFT-hus

Byggindustrin i Finland utgörs främst av trä- och stenbyggande, som mycket ofta medför allvarliga problem med inomhusluften. MinunLOFT lanserar en ny, innovativ byggteknik, där konstruktionerna inte innehåller några organiska ämnen som kan orsaka mögel- och fuktskador. Tack vare vår byggteknik blir ditt hem på ett kick färdigt till ett kostnadseffektivt pris och inomhusluften är alltid ren. Fördelar med ombyggbara MinunLOFT-hus i stål är också att husen är hållfasta och de tillverkas av obrännbart och slitagebeständigt material.

Utgångspunkten i loftboendet är att till rimliga priser erbjuda bostadslokaler som var och en lätt kan bygga om efter sina egna behov. Precis detta vill vi på MinunLOFT erbjuda dig, eftersom varje hem och de som bor där är unika. Vi är djärva nog att förändra det traditionella husbyggandet tillsammans med vårt omfattande team. Vi har alltid minst 3,5 meter som standard i rumshöjd och kan förverkliga alla dina drömmar – endast fantasin sätter gränser. MinunLOFT är ett rymligt, förstklassigt, hållfast, hälsosamt och energieffektivt hus som alltid anpassas efter de boendes behov. MinunLOFT är ett hem som gör både dig och din plånbok gott.

Det första officiella MinunLOFT-huset lanseras på Bostadsmässan i S:t Michel 2017. För oss infaller mässan vid en perfekt tidpunkt. Maxim Helle kommer från S:t Michel, och därför är det ett utmärkt tillfälle att lansera MinunLoft just på den ort där företaget har sina rötter.

Vårt kundlöfte styr all vår verksamhet

  • Bäst luftkvalitet
  • Kostnadseffektivitet
  • Ekologiska och energieffektiva lösningar
  • Ansvar
  • Anpassbara och personliga hus
  • Kvalitet som vi inte prutar på

Patenteringen av den stålbyggteknik som MinunLOFT använder pågår som bäst.

Läs mer om fördelarna med stålbyggande

Stålbyggande gör också miljön gott