Hyvää myös ympäristölle

Teräksen jälleenkäyttö sekä kierrätys on kattavaa ja tehokasta. Purkuteräksestä lähes kaikki materiaali kierrätetään uudelleen tuotantoon. Terästä kierrätetäänkin enemmän kuin kaikkia muita rakennusmateriaaleja yhteensä.

40 % kierrätysterästä

Suomessa terästuotannon valmistuksessa kierrätysteräksen osuus on noin 40%, ja myös globaalisti ruostumattoman teräksen romuosuus on 60%. Sitä voidaan kierrättää useita kertoja ilman, että sen ominaisuudet heikkenevät, jolloin käytössä säästetään suoraan materiaaleja ja energiaa. Teräksen käyttöikä on pitkä, jolloin se myös vastaavasti säästää uusia materiaaleja ja energiaa.

Teräsrakenne ei kuormita luontoa

Valmis teräsrakenne ei kuormita luontoa, sillä se ei eristä tai ime epäpuhtauksia ja kosteutta. Luontoon jäädessäänkin se palautuu aikanaan samoiksi mineraaleiksi, joista se on valmistettu. Malmivaroja on paljon, ja myös teräksen tehokas kierrättäminen hidastaa luonnonvarojen käyttöä.

Jatkuva kehittäminen takaa laadun

Terästehtaamme noudattavat ympäristölainsäädäntöä ja -sopimuksia sekä ISO 14001 -ympäristöstandardia. Ympäristövaikutusten arviointi ohjaa toimintaamme jatkuvasti. Sivutuotteena muodostuvaa kuonaa käytetään maa- ja tierakentamisessa, betoniteollisuudessa ja maanparannusaineena. Koksikaasun puhdistuksessa syntyvät aineet myydään kemian teollisuudelle. Masuuni- ja koksikaasuja kierrätetään takaisin tehtaaseen polttoaineeksi, ja jätelämpöä taas käytetään ympäristökuntien kaukolämpönä.

Lisätietoja saat suoraan meiltä. Yhteystietomme löytyvät täältä.